ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ فرض کن روز چهارشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٩  

ترجیح میدم توی زندگیم نباشی و گاهی به من فکر کنی

تا اینکه توی زندگیم باشی و همیشه به یکی دیگه فک کنی


کلمات کلیدی: